حل المسائل ریاضی مهندسی برد ویرایش 9

دانلود کتاب و ریاضی مهندسی برد ویرایش 9 به صورت pdf | دانلود حل تمرین و پاسخنامه ریاضی مهندسی برد (Bird) ویرایش نهم

 ریاضی مهندسی 

ریاضیات مهندسی شاخه ای از ریاضیات کاربردی در مورد روش ها و تکنیک های ریاضی است که به طور معمول در مهندسی و صنعت استفاده می شود. همراه با زمینه هایی مانند فیزیک مهندسی و زمین شناسی مهندسی، که هر دو ممکن است در علوم مهندسی گروه وسیع تر باشند. ریاضیات مهندسی موضوعی بین رشته ای است که با توجه به نیازهای مهندسین برای هر دو ملاحظات عملی  نظری و سایر موارد پیش از تخصص آنها و مقابله با محدودیت ها است، تا در کارشان مؤثر باشد.

از نظر تاریخی، ریاضیات مهندسی بیشتر شامل تجزیه و تحلیل کاربردی بود، مهمترین آنها: معادلات دیفرانسیل. تجزیه و تحلیل واقعی و پیچیده (از جمله تجزیه و تحلیل بردار و تانسور). نظریه تقریبی (به طور گسترده تفسیر شده، شامل روشهای بدون علامت، متغیر و آشفتگی، بازنمایی ها، تجزیه و تحلیل عددی). تجزیه و تحلیل فوریه و همچنین جبر خطی و احتمال کاربردی. این زمینه های ریاضیات با پیشرفت فیزیک نیوتنی و فیزیک ریاضی آن دوره ارتباط نزدیکی داشت. تا اوایل قرن بیستم، موضوعاتی مانند مکانیک کلاسیک اغلب در بخش های ریاضیات کاربردی در دانشگاه های آمریکا آموزش داده می شدند و مکانیک سیالات هنوز هم ممکن است در ریاضیات (کاربردی) و همچنین بخش های مهندسی تدریس شود. در همین راستا در این پست کتاب و حل المسائل ریاضی مهندسی برد ویرایش 5 قابل دانلود است.

سرفصل ها و عناوین کتاب ریاضی مهندسی برد ویرایش 9

Section 1: Number and algebra

1. Revision of fractions, decimals and percentages

2. Indices, standard form and engineering notation

3. Binary, octal and hexadecimal numbers

4. Calculations and evaluation of formulae

5. Algebra

6. Further algebra

7. Partial fractions

8. Solving simple equations

9. Transposition of formulae

10. Solving simultaneous equations

11. Solving quadratic equations

12. Inequalities

13. Logarithms

14. Exponential functions

15. Number sequences

16. The binomial series

Section 2: Trigonometry

17. Introduction to trigonometry

18. Trigonometric waveforms

19. Cartesian and polar co-ordinates

20. Triangles and some practical applications

21. Trigonometric identities and equations

22. Compound angles

Section 3: Areas and volumes

23. Areas of common shapes

24. The circle and its properties

25. Volumes and surface areas of common solids

26. Irregular areas and volumes and mean values of waveforms

Section 4: Graphs

27. Straight line graphs

28. Reduction of non-linear laws to linear form

29. Graphs with logarithmic scales

30. Graphical solution of equations

31. Functions and their curves

Section 5: Complex numbers

32. Complex numbers

33. De Moivre’s theorem

Section 6: Vectors

34. Vectors

35. Methods of adding alternating waveforms

Section 7: Differential calculus

36. Introduction to differentiation

37. Methods of differentiation

38. Some applications of differentiation

39. Solving equations by Newton’s methods

40. Maclaurin’s series

41. Differentiation of parametric equations

42. Differentiation of implicit functions

43. Logarithmic differentiation

Section 8: Integral calculus

44. Standard integration

45. Integration using algebraic substitutions

46. Integration using trigonometric substitutions

47. Integration using partial fractions

48. The t = tan θ/2 substitution

49. Integration by parts

50. Numerical integration

51. Areas under and between curves

52. Mean and root mean square values

53. Volumes and solids of revolution

54. Centroids of simple shapes

55. Second moments of area

Section 9: Differential equations

56. Introduction to differential equations

Section 10: Further number and algebra

57. Boolean algebra and logic circuits

58. The theory of matrices and determinants

59. The solution of simultaneous equations by matrices and determinants

Section 11: Statistics

60. Presentation of statistical data

61. Mean, median, mode and standard deviation

62. Probability

63. The binomial and Poisson distribution

64. The normal distribution

65. Linear correlation

66. Linear regression

67. Sampling and estimation theories

عنوان کتاب:

Bird’s Engineering Mathematics

نویسندگان:

John Bird

فایل های زیر قابل دانلود است:

1-کتاب ریاضی مهندسی برد ویرایش 9 به زبان انگلیسی به صورت پی دی اف

 

لینک دانلود رایگان کتاب ریاضی مهندسی برد ویرایش 9 به زبان انگلیسی 

 

حل المسائل ریاضی مهندسی برد ویرایش 9 از سایت ناشر خارجی قابل تهیه هست. در صورت تمایل برای خرید و تهیه این حل المسائل با 80 درصد تخفیف به آیدی تلگرام NikAdminP@ یا ایمیل AllengProject@gmail.com پیام بدهید.

 

پست مشابه: دانلود حل المسائل آمار ریاضی جان فروند ویرایش 8 

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد