کد اجزا محدود المان مثلثی CST در نرم افزار متلب و مقایسه با نتایج آباکوس

کد اجزا محدود المان مثلثی CST

در این پروژه دو مسئله ی تعریف شده در صورت پروژه توسط المان های مثلثی یا CST تحلیل می شوند و جابه جایی ها و تنش ها محاسبه می شوند. کد متلب نوشته شده به صورتی بوده که برای هر هندسه ای قابل استفاده خواهد بود. همچنین کانتورهای تنش در المان ها در متلب رسم می شوند. برای بررسی صحت نتایج، هر دو مسئله در آباکوس نیز حل می شوند.

 

در مرحله اول اطلاعات مربوط به مسئله از طریق فایل اکسل در متلب فراخوانی می­شود. اطلاعات مسئله در یک sheet از اکسل ذخیره می­شوند. فایل اکسل شامل ستون­های زیر می­باشد.

Element Num: در این ستون باید تعداد کل المان­های مسئله وارد شود. در این مسئله در قسمت­های الف تا ج تعداد کل المان­ها برابر 80 است.

Node Num: در این ستون باید تعداد کل گره­ های مسئله وارد شود. در این مسئله تعداد کل گره ­ها (Nodes) برابر 63 است. (قسمت­های الف تا ج)

U0 Num: در این ستون تعداد درجات آزادی که مقید شده ­اند، وارد می­شود. هر گره دارای 2 درجه آزادی است. بنابراین با توجه به این موضوع، در این مسئله 7 درجه آزادی مقید شده ­اند. (الف تا ج)

Ematrix : در این ستون ضریب الاستیسیته مربوط به هر المان وارد می­شود که در این مثال برابر 200GPa است.

force : در این ستون نیروهای متمرکز وارد به گره ­ها تعریف می­شوند. با توجه به اینکه برای هر گره دو جهت x و y در نظر گرفته می­شود بنابراین به تعداد دو برابر تعداد گره­ها، می توان نیرو به گره ­ها وارد کرد.

Deactive Dof : در این ستون درجات آزادی که مقید شده­اند به ترتیب وارد می­شوند. برای نمونه در این مسئله، درجات آزادی 4،3، 6، 7، 8، 17و 18 مقید شده­اند که در این ستون تعریف شده ­اند.(برای قسمت الف تا ج)

 

از لینک های زیر می تونید صورت پروژه و صفحات منتخب گزارش اون را مطالعه کنید.

 دانلود صورت پروژه

دانلود فهرست و صفحات منتخب

 

پس از خرید این مجموعه، فایل های زیر قابل دانلود خواهند بود:

1-گزارش کامل پروژه به صورت پی دی اف در 28 صفحه

2-کد اجزا محدود المان مثلثی CST در نرم افزار متلب برای دو مثال بررسی شده

3-فایل های کامل آباکوس برای دو مثال بررسی شده

 

 

در صورت داشتن سوال یا مشکل در خرید به آیدی تلگرام NikAdminP@ پیام بدهید.

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد