حل المسائل دینامیک پیشرفته گرین وود

دانلود کتاب و حل المسائل دینامیک پیشرفته گرین وود به صورت پی دی اف

دینامیک پیشرفته

حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می‌گیرد؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد.

حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در فضای سه بعدی است. یعنی در بعضی موارد ، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی تواند مفید واقع باشد. بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف مختصات تعمیم یافته (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می شود ) و نیروهای تعمیم یافته و با استفاده از معادلات لاگرانژ حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات لاگرانژ و یا به بیان بهتر فرمولبندی مکانیک لاگرانژ نسبت به مکانیک نیوتنی (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.

در مکانیک لاگرانژی ابتدا کمیتی به عنوان لاگرانژی (و یا هامیلتونین که برابر با تفاضل انرژی پتانسیل از انرژی جنبشی است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد. و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ ، معادله حرکت جسم حاصل می‌شود.

یکی از منابع مطالعه درس دینامیک پیشرفته، کتاب دینامیک پیشرفته نوشته دونالد گرین وود است که حل المسائل آن پس از خرید در این سایت بلافاصله قابل دانلود است.

سرفصل های دینامیک پیشرفته گرین وود

1 Introduction to particle dynamics
2 Lagrange’s and Hamilton’s equations
3 Kinematics and dynamics of a rigid body
4 Equations of motion: differential approach
5 Equations of motion: integral approach
6 Introduction to numerical methods

عنوان و نویسندگان کتاب دینامیک پیشرفته

عنوان کتاب:

Advanced Dynamics

نویسندگان:

Donald T. Greenwood

پس از خرید، فایل زیر بلافاصله قابل دانلود است:

1- حل المسائل دینامیک پیشرفته گرین وود به زبان انگلیسی ( 212 صفحه) 

لینک دانلود کتاب دینامیک پیشرفته گرین وود رایگان

 

در صورت داشتن سوال یا مشکل در خرید به آیدی تلگرام NikAdminP@ پیام بدهید.

پست مشابه: حل المسائل دینامیک پیشرفته گینزبرگ ویرایش 3

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد