دانلود حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14

دانلود حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14

معرفی فیزیک دانشگاهی زیمانسکی

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر به‌طور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند. فیزیک یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانشگاهی است و شاید قدیمی‌ترین مبحث آن را بتوان نجوم و اخترشناسی نامید. 

یکی از منابع خوب برای مطالعه ی درس فیزیک، کتاب فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14 است که دارای مباحث و سوال های متنوع در 44 فصل است که در ادامه حل المسائل آن قابل دانلود است.

سرفصل های فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14

Part I Mechanics
Chapter 1
Units, Physical Quantities, and Vectors
Chapter 2 Motion Along a Straight Line
Chapter 3 Motion in Two or Three Dimensions
Chapter 4 Newton’s Laws of Motion
Chapter 5 Applying Newton’s Laws
Chapter 6 Work and Kinetic Energy
Chapter 7 Potential Energy and Energy Conservation
Chapter 8 Momentum, Impulse, and Collisions
Chapter 9 Rotation of Rigid Bodies
Chapter 10 Dynamics of Rotational Motion
Chapter 11 Equilibrium and Elasticity
Chapter 12 Fluid Mechanics
Chapter 13 Gravitation
Chapter 14 Periodic Motion
Part II Waves/Acoustics
Chapter 15
Mechanical Waves
Chapter 16 Sound and Hearing
Part III Thermodynamics
Chapter 17
Temperature and Heat
Chapter 18 Thermal Properties of Matter
Chapter 19 The First Law of Thermodynamics
Chapter 20 The Second Law of Thermodynamics
Part IV Electromagnetism
Chapter 21
Electric Charge and Electric Field
Chapter 22 Gauss’s Law
Chapter 23 Electric Potential
Chapter 24 Capacitance and Dielectrics
Chapter 25 Current, Resistance, and Electromotive Force
Chapter 26 Direct-Current Circuits
Chapter 27 Magnetic Field and Magnetic Forces
Chapter 28 Sources of Magnetic Field
Chapter 29 Electromagnetic Induction
Chapter 30 Inductance
Chapter 31 Alternating Current
Chapter 32 Electromagnetic Waves
Part V Optics
Chapter 33
The Nature and Propagation of Light
Chapter 34 Geometric Optics
Chapter 35 Interference
Chapter 36 Diffraction
Part VI Modern Physics
Chapter 37
Relativity
Chapter 38 Photons: Light Waves Behaving as Particles
Chapter 39 Particles Behaving as Waves
Chapter 40 Quantum Mechanics I: Wave Functions
Chapter 41 Quantum Mechanics II: Atomic Structure
Chapter 42 Molecules and Condensed Matter
Chapter 43 Nuclear Physics
Chapter 44 Particle Physics and Cosmology

عنوان و نویسندگان کتاب فیزیک دانشگاهی

عنوان کتاب:

 University physics sears and zemansky 

(حل المسائل فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی)

نویسندگان:

by Hugh D. Young , Roger A. Freedman, Lewis Ford

 حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش چهاردهم به زبان انگلیسی به صورت رایگان از لینک زیر قابل دانلود است:

لینک دانلود حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14 رایگان

لینک دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 14 رایگان

 

اگر دنبال کتاب یا حل المسائلی (فقط انگلیسی) هستید که توی سایت موجود نیست می تونید به آیدی تلگرام @NikAdminP پیام بدید یا از لینک زیر سفارش بدید تا در صورت امکان تهیه بشه.

  سفارش کتاب و حل المسائل

 

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد

تمامی حقوق برای وبسایت محفوظ می باشد